مراحل دریافت بیمه نامه محصولات تک لایه شرکت لوله سان اصفهان:

1. تکمیل فرم تست موجود در همین صفحه که  نحوه تکمیل آن در صفحه دوم فرم مشخص گردیده و مهر و امضای آن توسط مجری و مهندس ناظر و مسئول فروشگاه یا نماینده فروش سان پایپ لازم میباشد.( کروکی محل اجرای پروژه لازم میباشد)

2. مالک پروژه میبایست مدارک خود اعم از کپی شناسنامه و کارت ملی را تحویل فروشگاه یا نماینده فروش سان پایپ مربوطه دهد.

3. مسئول فروشگاه یا نماینده فروش سان پایپ فرم تست تکمیل شده،مدارک مالک پروژه و فاکتور فروش(جمع نهایی فاکتور  مورد نظر میباشد) را به صندوق پستی لوله سان اصفهان  (163-81785) ارسال نماید.

شرکت لوله سان اصفهان موظف میباشد مدارک ارسالی توسط فروشگاه یا نماینده فروش مربوطه پس از بررسی های لازم به بیمه ایران ارسال کرده و پس از گذشت مراحل اداری در بیمه ( 5-7 روز کاری ) بیمه نامه 10 ساله تهیه شده در 4 نسخ (دو نسخه در بیمه ایران، یک نسخه در شرکت لوله سان اصفهان، یک نسخه مالک پروژه ) تحویل نماینده فروش می گردد.

ضمنا تاکیید میگردد فاکتور فروش تنها جهت ارائه به بیمه ایران جهت صدور بیمه نامه  میباشد.

همچنین تاریخ فاکتور میبایست کمتر از یکماه از زمان ارسال مدارک به شرکت لوله سان اصفهان باشد .

 

                        جهت مشاهده و دریافت کامل فرم روی آن کلیک کنید.

 

                            

 

کارخانه:

اصفهان - شهرک صنعتی سه راهی مبارکه - فاز سه - خیابان ششم - پلاک 3

تلفن : 7 -52373905 -9831 +  و  4 -3625805- 9831 +

فاکس :   52373906 - 9831 +

کد پستی: 

صندوق پستی : 

پست الکترونیکی : info@sanpipe.ir