فرم استخدام شرکت لوله سان اصفهاننام: * نام خانوادگی: * شماره شناسنامه: * کدملی: **


تاریخ تولد: *                     وضیعت تاهل: مجرد
متاهل                جنسیت: مرد زن

سوابق تحصیلی:

**

سوابق کاری:

*

آدرس و شماره تماس:
*

ایمیل:

*

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

کارخانه:

اصفهان - شهرک صنعتی سه راهی مبارکه - فاز سه - خیابان ششم - پلاک 3

تلفن : 7 -52373905 -9831 +  و  4 -3625805- 9831 +

فاکس :   52373906 - 9831 +

کد پستی: 

صندوق پستی : 

پست الکترونیکی : info@sanpipe.ir